Nieuwe Stichting.nl

Life Communications beheert de content van de website www.nieuwestichting.nl. Dit kennisplatform is bedoeld om startende stichtingen te helpen door informatie te geven over bestuuraansprakelijkheid, statuten, administratieve verplichtingen, eisen waar een ANBI aan moet voldoen, en dergelijke. Dat er veel behoefte is aan een dergelijke site blijkt wel uit de bijna 11.000 unieke bezoekers per maand.

Werkzaamheden bestaan uit het waarborgen van de actualiteit, consistentie en kwaliteit van online content van Nieuwestichting.nl, het organiseren van informatiebijeenkomsten, beheer van het forum, opstellen van relevante nieuwsberichten en schrijven van artikelen, het bijhouden van de webstatistieken en verbeteren van de SEO en bereikbaarheid.