Stichting De Brug Internationaal

Stichting de Brug Internationaal biedt hulp aan oorlogswezen, weduwen, straatkinderen en andere kwetsbare groepen. Fondswerving, communicatie en projectmanagement behoren tot het takenpakket. Sinds de oorlog van 1999 zijn er vele hulpverleningsprojecten opgezet in Kosovo en Noord-Albanië.

Naast de noodhulp en huizenbouw, was één van de meest aansprekende projecten het ‘koeienproject’ waar een arme oorlogsweduwe een drachtige koe kreeg om in haar onderhoud te voorzien. Dit project was een samenwerking tussen Heifer International, Dorcas en De Brug en kreeg een internationale award. Er is zelfs een kinderliedje over geschreven: Een koe in Kosovo.

Een greep uit de overige gedane projecten: noodhulp en voedsel aan oorlogsslachtoffers, het huizenrenovatieproject voor oorlogsweduwen, traumaverwerking aan oorlogswezen, alfabetiseringscursussen aan Roma vrouwen, Engelse les aan vaderloze tieners, hulptransporten en vrijwilligersreizen. 

In 2010 werd project Dignity gestart waarbij verarmde en vereenzaamde ouderen in Kosovo  thuiszorg, voedsel en aandacht krijgen. Omroep Max financierde dit project de eerste 2 jaar en gaf het ruime aandacht op televisie. Voor dit prachtige project is De Brug nog steeds op zoek naar sponsors die een Kosovaarse opa of oma willen helpen voor € 25,- per maand.